pixel
hoek_linksboven pixel hoek_rechtsboven
krul_rechtsboven_rechts
welkom

RESTAURANT PADDENHOUCK heeft met deze website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door RESTAURANT PADDENHOUCK worden geleverd.

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van RESTAURANT PADDENHOUCK en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, beelden als eender welke andere vorm wordt door RESTAURANT PADDENHOUCK enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Indien u deze informatie, onder welke vorm dan ook, wenst te gebruiken dient u hier uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van RESTAURANT PADDENHOUCK voor te krijgen.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch RESTAURANT PADDENHOUCK behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van RESTAURANT PADDENHOUCK en dat door de loutere mededeling van informatie aan RESTAURANT PADDENHOUCK, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van RESTAURANT PADDENHOUCK.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de RESTAURANT PADDENHOUCK-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres www.paddenhouck.be moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van RESTAURANT PADDENHOUCK. U kunt uw verzoek sturen via het contactformulier.

pixel
pixel
hoek_rechtsonder hoek_rechtsonder